Kategorija: Sodobni klicni center

Sodobni klicni center in njegove ključne lastnostiSodobni klicni center in njegove ključne lastnosti

Sodobni klicni center je za številna podjetja pri nas pa tudi drugje v svetu zagotovo eden od ključnih komunikacijskih vezi med strankami in zaposlenimi v podjetju. Znano je, da kar dve tretjini klicnih centrov deluje v notranji organizaciji ter torej služijo lastnim strankam podjetja. Preostala tretjina pa deluje v sklopu zunanjega izvajanja.

Prav tako je znano, da sodobni klicni center podpira in prodaja. Največji delež takšnih centrov seveda skrbi za podporo oziroma za uporabniški servis strankam. Petina jih temelji le na prodaji, tretjina pa zagotavlja tako podporne kot tudi prodajne storitve oziroma aktivnosti.

Večina klicnih centrov deluje le kot glasovni sistem

Na sploh je znano, da sodobni klicni center v večini deluje le kot glasovni sistem. Večkanalni sodobni klicni centri pa so seveda v manjšini. Ne glede na to, pa je podporna tehnologija precej podobna. Klici praviloma v povprečju trajajo nekje od tri do štiri minute.

Pomembna vloga klicnega centra v mnogih dejavnostih

Dejstvo je, da ima sodobni klicni center izjemno pomembno vlogo v številnih dejavnostih. V preteklosti je imel takšen center zagotovo največjo vlogo v telekomunikaciji, letalski industriji pa tudi v maloprodaji.

V današnjem času pa se poudarek na omenjenih področjih nekoliko zmanjšuje, in sicer zaradi precej hitre širitve elektronskega ter spletnega poslovanja.

Sodobni klicni center služi različnim namenom podjetja

Vsekakor sodobni klicni center lahko služi najrazličnejšim namenom podjetja. To je zlasti odvisno od njegove panoge ter od splošne strategije poslovanja. Lahko se na primer zelo koristno uporablja za pridobivanje informacij, obravnavo naročil in rezervacij. Prav tako je sodobni klicni center koristen za izvajanje nekoliko bolj kompleksnih nalog, na primer odpiranje osebnih in poslovnih računov, posredovanje nasvetov v povezavi z zdravjem, izterjava dolga.

V nekaterih dejavnostih pa mora sodobni klicni center delovati popolnoma skladno z marketinškim materialom, ki ga podjetje svojim strankam distribuira.