Kategorija: Snegolovi

Snegolovi in njihova namestitevSnegolovi in njihova namestitev

Če želimo določiti pravo količino snegolovov, moramo vzeti v obzir količino snežnih padavin, ki pade na našem območju. Poleg tega je treba upoštevati tudi naklon naše strehe. V tabeli z ustreznimi obremenitvami snega poiščemo količino snegolovov, primerno za namestitev na naši strešni kritini. V omenjeni tabeli so zajeti meteorološki podatki, ki so jih vremenoslovci pridobili skozi mnoga leta v petdesetih letih meritev. Ko ugotovimo, kolikšna količina snežnih padavin zapade na vaši lokaciji in iz tabele odčitamo, koliko snegolovov je treba namestiti na strehi, se lahko lotimo njihove nabave in namestitve.

Snegolovi morajo biti nameščeni enakomerno in odmaknjeno razporejeni po celotni strešni površini, vse do slemena. Snegolovov ne smemo nameščati samo na spodnji rob strehe, saj nas to ne bo niti približno zaščitilo pred snegom – njegovim udarom ali snežnim plazom, svarijo krovci! Tako početje zato velja za nekaj nedopustnega – je namreč življenjsko ogrožajoče. Napaka, ki jo delajo nekateri in na katero tudi opozarjajo krovci, je, da uporabljajo snegolove kot udarjalno točko, naprav, ki koristi udarjanju ali kot pomagalo za pohodno rešetko.

Koliko snegolovov potrebujemo? Ko določamo njihovo pravo količino, moramo upoštevati dejavnike, kot so sama lega objekta (zlasti nadmorska višina), teža snega, ki pade na streho (poznati moramo lokalno količino snežnih padavin), površino strehe v kvadratnih metrih, strešni naklon in podatke o proizvajalcu. Poleg tega moramo biti vedno prepričani, da uporabljamo pravilen tip snegolovov.

V mestih in naseljih so potrebni dodatni snegolovi, ki zagotavljajo večjo varnost, ne glede na sam strešni naklon. To velja zlasti za javne ustanove, vhode, pešpoti in ceste. Upoštevati pa je treba tudi sam material, iz katerega so strešniki. Snegolovov, ki jih nameščamo na glazirano streho, mora biti za četrtino več kot običajno. Vedno je treba poskrbeti za zadostno varnost, da ne pride poškodb stanovalcev, obiskovalcev ali predmetov. Za nasvet pri namestitvi snegolovov se je zato najbolje obrniti na izkušenega krovca.…