Oznaka: predelave na vozilih

V katerih primerih je potreben postopek homologacije vozila?V katerih primerih je potreben postopek homologacije vozila?

Homologacije vozil so obvezne za vsa vozila, ki so bila kakorkoli predelana ali kupljena in uvožena iz tujine. Z njimi se na eni strani preverja njihovo tehnično brezhibnost, na drugi strani pa skladnost z zakonskimi predpisi in predpisi proizvajalca.

Kadar gre za originalne dodatke, ki so pri prodajalcu na voljo kot dodatna oprema, teh ni potrebno homologirati, saj je to storil že uvoznik. Kakršnekoli druge predelave pa so obvezne, če se želite z vašim vozilom voziti ne da bi bili v prekršku.

Predelave, ki zahtevajo homologacijo vozila

V prometu obstajajo določena pravila. Eno izmed njih pravi, da na svojem vozilu ne smete imeti nameščenega nobenega dodatka, ki ni bil ustrezno strokovno pregledan oziroma homologiran. Po zakonu o motornih vozilih se šteje za predelavo vsaka sprememba, ki vpliva na podatke v prometnem dovoljenju, sprememba, ki vpliva na homologirane dele in sprememba, ki vpliva na varnost v cestnem prometu.

Če gre za določene vizualne spremembe kot je na primer barva vozila, tega ni potrebno posebno homologirati, ko pa želite imeti zatemnjena stekla, drugačna platišča ali pa spremenjeno podvozje, potem je postopek homologacije obvezen in morajo biti ti deli ustrezno preizkušeni.

V postopku homologacije lahko homologirate več sprememb hkrati

Skladnost delov dokazuje homologacijski certifikat, ki ga morate predložiti pri pregledu postopka homologacije. Poleg tega pa morate predložiti tudi potrdilo o sami vgradnji, ki dokazuje, da so bile vse spremembe opravljene strokovno. Po opravljenem postopku imate 15 dni časa, da se spremembe vpišejo v potrdilo o skladnosti.

Če se odločite za več sprememb oziroma predelav na vozilu, potem ni potrebe po tem, da homologirate vsako posebej. V tem primeru lahko homologirate vse predelave hkrati, s čimer tudi nekaj prihranite pri celotnem postopku. Glede na to, ali gre za enostavnejše ali kompleksnejše predelave, je različna tudi cena homologacije.…